บริการ Maha Duang
  รายละเอียด แม่นสุดๆ
  โดยท่านจะได้รับ SMS วันละ 3 ข้อความ
  ค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ (ไม่รวมภาษีและค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)
  ยกเลิกบริการ พิมพ์ C26 ส่งไปที่ 4255026
  สอบถามโทร 02-853-9355
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 9.00 - 17.00 น.

  ในการสมัครบริการนี้ ทางบริษัทฯต้องใช้ และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นกับผู้ให้บริการโดยตรง